logo    e-shop www.uherak.cz  exkluzivní dovozové uzeniny  dopřejte si opravdu dobré věci, protože na kvalitě záleží... 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Objednávka zboží
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami e-shopu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Vámi sdělená data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu pro účely statistického zpracování a k přímé komunikaci se zákazníkem. V žádném případě nebudou poskytnuta třetí osobě.
Dodání zboží
Zboží lze vyzvednout osobním odběrem.Zboží dodáváme na adresu zákazníka na dobírku. Výše dopravného a balného u objednávky je uvedena v kategorii poštovné a doprava. Obvyklá dodací lhůta je 2-5 pracovních dní.
Cena a způsob platby
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platná je vždy cena, která byla u zboží uvedena v okamžiku objednání.
Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím internetu
Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (dle § 53 odst. 6 a 7 Občanského zákoníku). Kupující je povinen informovat o této skutečnosti prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem na: info@uherak.cz. Následně doručí zboží (obyčejným, nikoliv dobírkovým balíkem) na vlastní náklady prostřednictvím České pošty na adresu prodávajícího, a to ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, nelze již od smlouvy odstoupit. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, včetně přiložené faktury. Cena za vrácené zboží bude poukázána kupujícímu po odečtení nákladů na poštovné a balné.
Záruka a reklamace
1. Práva a povinnosti prodávajícího
Objednávka je po zadání do objednávkového systému závazná. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku (nebo její část) v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. O této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
2. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, o které je informován ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné.
Kupující je povinen dodanou zásilku prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že má zásilka porušený obal, nebo že je poničena přepravou, rozbita apod., musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce (Česká pošta) a zásilku odmítnout. Pouze tak může být reklamace dopravou poškozené zásilky uznána. V případě, že kupující takto neučiní, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána.
Při reklamaci se kupující řídí reklamačním řádem prodávajícího.
3. Reklamační řád
Zjistí-li kupující po převzetí zásilky, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.
V případě poničeného obalu při převzetí zásilky je nutné reklamaci uplatnit u České pošty, a to ihned při dodání.
Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
- reklamované zboží v kompletním stavu
- kopii prodejního dokladu (faktury),
- stručný popis závady.
Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Reklamaci je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na dobírku) na adresu dodavatele uvedenou na faktuře.
Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené nevhodnou manipulací a používáním (např.: mechanické poškození, opotřebení, odření, ohnutí atd.).
Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace,  výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Firma PAVLŮ CÉG s.r.o. U trati 36, Praha 10 - 100 00 je oprávněna měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.